Grue Idrettslag

Velkommen til Grue Idrettslag
Grue Idrettslag ble stiftet 18. februar 1906. Vi driver blant annet med fotball, håndball, orientering, ski og friidrett. Klubben har over 1300 medlemmer som får et positivt trenings-og fritidstilbud med dyktige ledere og trenere. Vi er et aktivt lag med lange tradisjoner. Vi har vår egen storstue, Gruehallen og eget skianlegg for langrenn som skigruppa disponerer.

Grueturneringen
Grue Idrettslag er kanskje mest kjent for sitt årlige arrangement, Grueturneringen (www.grueturneringen.no). Grueturneringen er en av landets største og beste fotballturneringer for jenter og gutter fra 8 til 14 år. Den blir arrangert siste helga i august hvert år. Årets utgave (2019) er den 39. i rekken, siden 1981.

Her finner du undergruppene
Fotball: http://www.gruefotball.no/
Håndball: https://www.facebook.com/groups/216181238512873/
Friidrett: http://www.gruefriidrett.no/
O-gruppa: http://www.grue-o.no/
Skigruppa: http://www.grueski.no/

Veibeskrivelse til GRUEHALLEN
Fra ELVERUM:
– Kjør Solørvegen / Rv 20 ca. 65 km sørover.
– Ta til venstre inn på Finnskogvegen / Rv 201, følg denne ca. 200m østover
– Ta første til høyre etter å ha kjørt brua over toglinja og du er fremme.

Fra KONGSVINGER:
– Kjør Solørvegen / Rv 20 ca. 33 km nordover.
– Ta til venstre inn på Finnskogvegen / Rv 201, følg denne ca. 200m østover
– Ta første til høyre etter å ha kjørt brua over toglinja og du er fremme.

Grue IL – 100 år (1906- 2006)
I forbindelse med 100-årsjubileet i 2006 ble det laget et flott historisk dokument over klubbens bragder og aktiviteter de første 100 år. Her kan du laste ned en PDF-kopi av dokumentet.
Grue IL – 100 år

Styret i Grue IL (hovedlaget)
Følgende styre ble valgt på årsmøtet 21. mars 2019:

Dag Haugen (styreleder)
Ole Harald Løvenskiold Kveseth (nestleder)
Alina Drazkowski (styremedlem)
Mari Henriette Lindberg (styremedlem)
Beate Brækkan (styremedlem)

Stig Halvorsen (varamedlem)
Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad (varamedlem)

Styremøter (hovedlaget) 2019
Styremøtene avholdes normalt hver 3. torsdag i måneden kl. 18 i Gruehallen.

Saker til styremøtene kan sendes på e-post til dl@grueil.no senest dagen før møtet. Alle medlemmer kan fremme saker for hovedlaget og alle medlemmer er velkomne til å delta på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Saksdokument til ekstraordinært årsmøte

Æresmedlemmer i Grue IL
Olav Hærstad, Helge Hansen, Sverre Fjeld, Brede Bredesen Opset, Georg «Goggen» Sibbern og Sonny Økstad.

Grue IL sitt hederskrus er tildelt følgende personer
1973 – Bjørn Ottesen
1975 – Magne Tomterstad
1981 – Rolf Svesengen
1983 – Ragnar Furuberg
1984 – Stein Vidar Lie
1986 – Georg Sibbern og Arne Skytteren
1987 – Kjellaug Aasen
1988 – Arne Magnus Tomterstad
1989 – Mona Solbakken
1990 – Roy Bråthen
1991 – Emma Lunderbymoen
1995 – Thor Thorsberg
1996 – Sonny Økstad
1999 – Erik Borg
2017 – Bjørn Aurbekkholen
2018 – Ole Reinhart Sandstad